Projektowanie stron internetowych ( sprawdź tworzenie stron internetowych chojnice) to też optymalizacja stron ( także sklepy internetowe), która skupia się na przeprowadzeniu na niej takich zmian, które sprawią, że będzie ona bardziej przyjazna wyszukiwarkom, będzie realizowała wszystkie wymagania i standardy stawiane stronom przez wyszukiwarki. Nie wystarczy bowiem, że strona będzie miała ciekawą szatę graficzną i zawartość ., że programowanie będzie przebiegało prawidłowo. Projektowanie stron internetowych, ale też aplikacje webowe zakładane powinny muszą być tak, by pojawiały się jak najwyższej w wynikach wyszukiwania. Proces optymalizacji dotyczy wielu obszarów. Strony www muszą być dobrze zooptymalizowane w zakresie:

– kodu strony

– treści

– grafiki

– słów kluczowych

– struktury linków wewnętrznych

Optymalizacja kodu strony, która musi mieć miejsce już w momencie projektowania strony internetowej ma oddziaływanie między innymi na szybkość ładowania się strony, a dotyczy to wielkości kodu, konstelacji połączeń oraz wielkości grafiki. Znacząca jest również hierarchia nagłówków i metatagi. Tworzenie stron internetowych chojnice powinno być też wierne ze standardami W3C.

Jeśli chodzi o optymalizację treści kwestią oczywistą powinno być to, że musi być ona przydatna dla odbiorców, ale niezbędne jest również to, by była unikatowa, związana z tytułem strony oraz zawierała słowa czy też frazy główne, na które chcemy się pozycjonować. Z ilością tych fraz nie powinno się przesadzać – zaleca się by tworzyły one ok. 5% pełnego tekstu. Miejmy na uwadze, że im wyżej na stronie pojawiają się nasze frazy kluczowe tym lepiej –  większą wartość przyznają im roboty Google.

Podczas optymalizacji tekstów witryny należy też zwrócić uwagę na stosowanie nagłówków, które wzmacniają jej czytelność oraz wyróżników, takich jak pogrubienia czy kursywa.

Następnym znaczącym elementem ulegającym optymalizacji jest grafika zamieszczona na stronie internetowej. Optymalizacja w tym przypadku może być przeprowadzana pod kątem wagi plików bądź też bezstratnej kompresji zapisu grafiki na potrzeby sieci internetowej. W obrębie optymalizacji grafiki do czynienia mamy z np. przycinaniem obrazów, modyfikacją wielkości, zespalaniem zdjęć.

Prawdą jest że zakładanie stron internetowych to nie bezpośrednio tworzenie na nie treści, ale selekcja dobrych słów kluczowych ma ogromne znaczenie. Frazy muszą oddawać najważniejszy kierunek prowadzonej działalności, lecz ważne też by nie były to frazy ogromnie rywalizujące, zadanie pozycjonowania strony może być w tym wypadku płonne. Warto zadbać także o optymalizację linków wewnątrz strony, po to, aby roboty google i konsumenci mogli swobodnie przemieszczać się po naszej stronie. Linki powinny mieć odmianę tekstową i kierować tylko do stron, na których nie ma błędów bądź też w ogóle żadnej treści. Powinno się także unikać wymieniania w anchorach opisów typu „kliknij tutaj” i zadbać o spójne rozmieszczenie linków.

Technika grzewcza

Technika grzewcza to dziedzina o nader dużym znaczeniu. O technice grzewczej – objaśnienie, przykłady, rodzaje urządzeń.Technika grzewcza to bardzo generalne pojęcie dotyczące wszystkiego, co związane jest z ogrzewaniem.

Słowo ogrzewanie kojarzone jest zwłaszcza z ogrzewaniem pomieszczeń, ale należy pamiętać, że ogrzewanie stosujemy też w samochodach, innych środkach przewozu, ogrzane może też być boisko – ogrzewanie podłogowe podłoża – murawy.

Ogrzewanie najogólniej ujmując to wytwarzanie ciepła – energii termicznej – do pomieszczeń, lub bezpośrednie ogrzewanie przedmiotów lub ciał. Istnieje wiele procedur dostarczania ciepła do pomieszczenia. Konkretne rozwiązanie warunkują: rodzaj pomieszczenia (np. pokój dzienny, garaż, łazienka), czas przebywania w nim ludzi (np. cała noc, chwilowo), sposobności techniczne (czyli dostępne źródła energii) i uwarunkowania finansowe.Wracając do sedna inżynieria grzewcza ( sprawdź technika grzewcza chojnice) to zbiór metod ogrzewania uwzględniających typ ogrzewania oraz użyte do tego urządzenia grzewcze ( sprawdź sprzedaż urządzeń grzewczych). Mówiąc o urządzeniach grzewczych jest ich tak dużo, jak części składowych pojęcia technika grzewcza. W zależności od typu, metody ogrzewania pomieszczeń (bo na tym się w zasadzie skupiamy) rozróżnić można rozmaite urządzenia ogrzewcze.Ze względu na fakt, że mimo wszystko ogrzewanie centralne (CO) nadal jest napowszechniejszą formą ogrzewania domów mieszkalnych to od tej metody zaczniemy.

Zatem ogrzewanie centralne daje wybór pomiędzy takim urządzeniami, jak: grzejniki, promienniki energii cieplnej, czy ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe to naturalnie nie rodzaj urządzenia, ale technika posługująca się centralnym ogrzewaniem.Zdecydowanie w przypadku centralnego ogrzewania prym wiodą grzejniki, popularnie nazywane kaloryferami. Wyróżnić można dużo modeli grzejników, a ich liczba systematycznie wzrasta.

Są to:1.

Grzejniki gazowe – ( grzejniki gazowe metalowe (żeliwne, lub z innego metalu) i grzejniki gazowe akumulacyjne

2. Grzejniki konwekcyjne

3. Grzejniki radiatorowe

4. Promienniki energii cieplnej

5. Grzejniki nadmuchowe

Naturalnie wiele można by jeszcze pisać na temat charakteryski, wad i zalet poszczególnych rodzai grzejników, o tym jednak poczytać można na stronach firm oferujących takie usługi lub na blogach, tematyka jest albowiem bardzo obszerna.

M&G Szopińscy – instalacje wodne chojnice

Badania kamienia naturalnego w ramach kontroli produkcji

Kamień to bryła twardej skały, jeden z w najwyższym stopniu trwałych i od dawna stosowanych materiałów budowlanych. Stosuje się go w postaci nieobrobionej (głazy), obrobionej (kamień cięty,szlifowany,rozdrobniony) lub po przetworzeniu (kamień zmielony,kamień stopiony). Dziś z powodu zwiększające się tempo budownictwa i cięcie kosztów, kamień wykorzystywany jest rzadziej. Ewentualnie jako materiał uzupełniający łączony z innymi materiałami.

Duża cena kamienia naturalnego sprawia, że używany jest on zasadniczo przy budowach domów prywatnych, luksusowych bądź jak detal ozdobny. Używanie tanich materiałów, które są krótkotrwałe może wpływać na także krótką żywotność budynków. Tym samym dobrym rozwiązaniem jest używanie w budownictwie kamienia naturalnego, który, co prawda jest drogi, ale ogromnie trwały.

Kamień naturalny, zakładowa kontrola produkcji
Kamień naturalny, zakładowa kontrola produkcji

Najistotniejszą cechą kamieni naturalnych jest ich twardość i to ona przede wszystkim podlega badaniom w laboratorium, bo ma potężny wpływ na jakość materiałów budowlanych, a zatem i system ZKP ( zakładowa kontrola produkcji ). Dogłębne informacje o twardości kamienia otrzymuje się używając urządzenia – ПМТ -3 określającego twardość skały, jakiego zasada działania opiera się na ciśnieniu piramidy rombowej na badany materiał.Badaniu pod względem zakładowej kontroli produkcji podlegają również takie własności kamienia naturalnego, jak jego trwałość, wytrzymałość na ścieralność, zamrażalność i rozmrażalność.

Uniwersalność kamienia i jego fikuśne wzornictwo sprawiają, że zajmuje on szczytne miejsce wśród osiągalnych materiałów budowlanych. Kamienia używa się w różnych dziedzinach życia – we wnętrzach, architekturze krajobrazu, projektach architektonicznych. Najbardziej popularne kamienie to marmur i granit. Z kamienia naturalnego wynikną takie materiały budowlane, jak: płyty, bloki kamienie, wyroby budowlane i architektoniczne (profilowe i panelowe), zaliczając też inne specjalistyczne wyroby np. do budowy dróg, czy mostów. Badania kamienia naturalnego to jedne z licznych wariantów badań jakie realizuje laboratorium budowlane AG-CEL w ramach zakładowej kontroli produkcji.

Badania wody, a zakładowa kontrola produkcji

Woda wykorzystywana w budownictwie do zarabiania betonów, zapraw itp. musi spełniać określone parametry i właściwości.

Badania wody zarobowej wykonuje się zgodnie z PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Badanie wody odbywa się zgodnie z systemem zakładowej kontroli produkcji (system ZKP), która gwarantuje najwyższą jakość i dokładność badań.
Aby beton nadawał się do wykonania konkretnej konstrukcji musi zostać właściwie zaprojektowany  – a nie można tego zrobić jeżeli nie pozna się podstawowych właściwości składników, surowców betonu do których zaliczamy: woda, kruszywa, cement i inne spoiwa, dodatki i domieszki do betonu {plastyfikujące BV, upłynniające (superplastyfikatory FM), opóźniające wiązanie, przyspieszające wiązanie ( mrozoodporne ) czy napowietrzające}.

Badanie wody polega na pobraniu próbki wody, następnie oznaczyć należy odczyn wody, sprawdzić zawartość cukru, a także ocenić stężenie siarczanów oraz zawartość siarkowodoru. Bardzo istotne jest również zbadanie agresywności wody na stwardniały beton.

Analiza wody zarobowej z reguły jest podzielona na 3 etapy:

 1. 1.Ocena wstępna – woda badana jest pod kątem określonych w normie PN-EN 1008:2004 wymagań:
  Właściwości chemiczne- woda zarobowa zostaje zbadana na obecność związków chemicznychOleje i tłuszcze
 • Detergenty

  Kontrola produkcji, a badanie wody
  Badanie wody
 • Barwa
 • Zawiesiny
 • Zapach
 • Kwasy
 • Substancje humusowe
 • Chlorki
 • Siarczany
 • Alkali
 1. Czas wiązania i wytrzymałość – woda zarobowa zostaje wykorzystana do przygotowania próbek betonu lub zaprawy do badania wytrzymałości na ściskanie oraz czasu wiązania.

Zakładowa kontrola produkcji obliguje do wykonania badań wody zanim zostanie ona użyta do jakichkolwiek produkcji materiałów budowlanych.

Badanie betonu

Laboratorium AG-CEL przeprowadza badania mrozoodporności, nasiąkliwości oraz wytrzymałości betonu.

Właściwie wykonane badanie betonu powinno opierać się o odpowiedniego rodzaju system dokumentowania, co gwarantuje zakładowa kontrola produkcji. System ten daje pewność, że wyrób posiadać będzie ściśle określone, odgórnie wymagane cechy. Efektywność badania opisana musi być w ZKP, gdyż system ten zapewnia najwyższej jakości kontrolę, bez której nie można uznać, że dokonano wymaganej oceny zgodności wyrobu, nie można umieścić na wyrobie oznakowania CE ani znaku budowlanego, a co za tym idzie nie można wprowadzić go do obrotu.

Wykonujemy badania zarówno betonu stwardniałego, jak i mieszanek betonowych.

Przeprowadzamy badanie betonu i mieszanki betonowej w trakcie produkcji lub rozładunku w miejscu docelowym. Pozwala to na bieżącą kontrolę, wprowadzanie korekt do produkcji, a tym samym minimalizuje ryzyko wbudowania mieszanki o nieprawidłowych parametrach.

Prowadzimy badania betonu z zakresie oznaczania cech wytrzymałościowych oraz parametru trwałości zgodnie z wymaganiami norm.

badanie betonu
Badanie betonu – laboratorium AG-CEL

PN-EN 206-1 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”

PN-EN 12350-1 „Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek”

PN-EN 12390-1 „Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form”

PN-EN 12390-2 „Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych”

PN-EN 12504-1 „Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie”

PN-EN 12504-2 „Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia”

PN-B 06250 „Beton zwykły”

PN-V-83002:1999 „Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań”

PN-EN 13369 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu”

PN-B 06281 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych”

PN-S-96013 „Drogi samochodowe – Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania”

oraz wielu innych dotyczących technologii betonu i diagnostyki.

Badanie cementu, a zakładowa kontrola produkcji

Wszelkie badania materiałów budowlanych, w tym badania cementu, np. w zakresie jego właściwości wytrzymałościowych , muszę znajdować odzwierciedlenie we właściwych dokumentacjach wchodzących w zakres zakładowej kontroli produkcji. System ZKP służyć ma spełnieniu wszelkich norm gwarantujących najwyższą jakość kontroli, wszystko opierać się powinno na odpowiedniej i jednolitej interpretacji badanego cementu. Cement posiadać powinien pewne z góry ściśle określone cechy, a jego działania musi być odpowiednio efektywne, co również zapewniać powinien system zakładowej kontroli jakości.  Efektywność ta powinna być potwierdzona przez sprawnie wykonane badania cementu opisane w zkp dotyczące w całości nowoczesnego i bardzo praktycznego systemu kontroli produkcji. Prawidłowo wykonane badania zaprawy oznaczają właściwe i najlepiej się sprawdzające cechy wytrzymałościowe cementu, ale też innych materiałów podlegających badaniu.

badania cementu
Badanie cementu

Jak wspomniano wszystkie badania wymagają przygotowania ich pod kątem określonych zasad systemu zakładowej produkcji. Gdy mowa o badaniach cementu również w tej kwestii istnieje kilka norm regulujących sposób wykonania badania, np. PN-EN 196-1 „Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości”, PN-EN 196-2 „Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu”, PN-EN 196-3 „Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości”. Pamiętać należy o obowiązujących normach i zasadach przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju badań. Pokreślić jeszcze raz należy jak ważna jest przy wszystkich badaniach zakładowa kontrola produkcji.